Cloud Migration คือ และวิธีการย้ายข้อมูลต้องทำอย่างไร?

ในอดีตการเก็บข้อมูลต่างๆ จะเป็นรูปแบบเอกสารกระดาษ ข้อมูลที่เป็นชิ้นเป็นอัน ซึ่งข้อเสียคือถ้าเอกสารหายหรือชำรุด แล้วไม่ได้ทำสำเนาเอาไว้ แปลว่าข้อมูลก็หายสาบสูญไปด้วย แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีโลกได้พัฒนาและนำไปสู่การทำงานบนรูปแบบออนไลน์ นำข้อมูลเอกสาร ข้อมูลการทำงานเข้าสู่ระบบออนไลน์ ซึ่งหนึ่งในวิธีการนำข้อมูลเข้าสู่ออนไลน์อย่างระบบ Cloud computing ก็เป็นแนวทางที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยวิธีการย้ายข้อมูลเข้า Cloud computing จะเรียกวิธีนี้ว่า Cloud Migration ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเจ้า Cloud migration คืออะไร แล้ววิธีการต้องเป็นอย่างไร วันนี้เราเตรียมข้อมูลให้คุณแล้ว 

ทำความเข้าใจ Cloud Migration กันก่อน

Cloud migration คือ ขั้นตอนสำหรับการย้ายข้อมูลด้วย Cloud Computing โดยหลายองค์กรเองก็มีวิธีการย้ายที่แตกต่างกัน โดยหลักแล้วจะสามารถแบ่งเป็น 3 การย้ายหลักๆ ดังนี้ 

  • ย้ายข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลที่มีอยู่ (ศูนย์ข้อมูลในพื้นที่) ไปยัง Public Cloud
  • ย้ายระบบจาก Cloud หนึ่งไปอีก Cloud อีกแห่งหนึ่ง หรือที่เรียกว่าการย้ายแบบ Cloud-to-Cloud
  • ย้ายระบบ Cloud กลับไปสู่ระบบเดิมออกจากระบบ Cloud กลับไปศูนย์ข้อมูลที่มีอยู่ (ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น)

ประโยชน์ของ Cloud Migration หรือการโอนย้ายระบบคลาวด์ จะเป็นการช่วยจัดเก็บและแยกประเภทของข้อมูลในระบบออนไลน์ที่อยู่ในระบบ Legacy IT  เช่น Server หรือ Database จำนวนมหาศาลภายในองค์กร ไปยังระบบ Cloud โดยมีการจัดระบบข้อมูลใหม่ทั้งหมด เพื่อให้สามารถจัดเก็บ ประมวลผล วิเคราะห์ และสร้าง Workflow ที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิธีการย้ายข้อมูล Cloud Migration ต้องทำอย่างไร?

  • กำหนดเป้าหมาย

อย่างแรกคือการกไหนดเป้าหมาย แรงจูงใจในการใช้ Cloud เพราะแต่ละองค์กรเองก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน บางกรณีใช้ทรัพยากรคลาวด์เพื่อการป้องกันและกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดความเสียหาย (Disaster Recovery) พัฒนาซอฟต์แวร์, การทำข้อมูลแบบ Big Data, การทำ Machine Learning หรือ AI

  • ประเมิน Environment

ประเมินการใช้งานจากแอปพลิเคชั่นและข้อมูลจำนวนมากที่มีอยู่ เพื่อประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีบน Cloud Computing พร้อมกับกำหนดค่าระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Cloud เช่น Elastic Compute, Software Defined Storage และ Networking นำมาซึ่งขั้นตอนการย้ายระบบสู่ Cloud Computing เพื่อเป็นการใช้ Cloud Computing อย่างคุ้มค่าและครบถ้วนตามที่ต้องการ

  • เตรียมข้อมูลและแอปพลิเคชั่นให้ครบถ้วน 

เตรียมข้อมูลและ Metadata เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการก่อนการโยกย้ายสู่ Cloud Computing โดยเป็นการระบุรายละเอียดการกำหนดค่าโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การระบุที่อยู่เครือข่าย, รายละเอียด CPU, หน่วยความจำ และขนาดการจัดเก็บ การเตรียมข้อมูลต้องให้ผู้ใช้สร้าง Snapshots และ VM หรือ Container images พร้อมกับเตรียม Data ต่างๆ เพื่อการโอนย้ายไปยังฐานข้อมูลอย่างครบถ้วน ลดการเกิดปัญหาให้น้อยที่สุด

  • ขั้นตอนการโอนย้าย

องค์กรสามารถคัดลอกข้อมูลต่างๆ ไปยัง Cloud Computing ได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายโอนข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อ Private Network หรือ VPN รวมถึงการถ่ายโอนจำนวนมากผ่านฮาร์ดไดรฟ์ หรือทางเลือกอื่นๆ 

  • เตรียมโครงสร้างพื้นฐานบน Cloud Computing

ขั้นตอนการโยกย้ายไปสู่ Cloud Computing ซึ่งองค์กรต่าง ๆ ที่ได้ทำการสร้างโครงสร้าง Cloud Environment เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชั่นและพื้นที่การย้ายข้อมูล ซึ่งอาจรวมถึงการตั้งค่า VMs, Volume Storage, Networking, Databases, Load balancer, Access Management และอื่น ๆ

  • ทดสอบการใช้งานและปรับ Environment

ก่อนที่จะมีการใช้งาน Cloud Computing อย่างเต็มรูปแบบ โครงสร้างพื้นฐานของ Cloud Computing จะต้องได้รับการทดสอบต่างๆ เพื่อการันตีการทำงานของระบบ และความเสถียรที่มากเพียงพอ และมีประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการยอมรับ เพื่อกำหนดการตั้งค่าระบบและทรัพยากร หากมีปัญหาที่ไม่คาดคิดขึ้น

  • ลดปริมาณงานการทำงานของ Cloud Computing ในช่วงเริ่มต้น 

ในช่วงเริ่มต้นแนะนำให้ใช้ระบบการทำงานแบบเก่าร่วมกับการทำงานบน Cloud Computing ควบคู่กัน เพื่อให้เกิดการปรับตัวไปยังแพลตฟอร์มใหม่ รวมถึงการทำงานบน Cloud Computing จะสามารถปรับกระบวนการทำงานได้รวดเร็ว เนื่องจากการประมวลผลการทำงานที่ยังต่ำ แล้วจึงปรับการทำงานไปอย่างเต็มรูปแบบ